บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี จำกัด

HI-FLO TECHNOLOGY CO.,LTD59/42 หมู่5 ซอยนวมินทร์40 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม 10240

59/42 MOO 5 NAWAMIN 40. NAWAMIN RD, KLONGKUM, BUENGKUM, BANGKOK 10240

TEL: 02-375-0112-3 FAX: 02-375-0114 HIFLOT_ENG@HOTMAIL.COM