เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี จำกัด

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2541 โดยคุณสมเกียรติ โชคไพบูลย์ เริ่มแรกดำเนินธุรกิจงานรับเหมางานติดตั้งระบบ (Contractor) งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย , ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เช่นโรงงานอุตสาหกรรม ,โรงพยาบาล , อาคารสำนักงาน,ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ โดยเน้นคุณภาพของงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานที่ถูกต้องเป็นสำคัญ

    ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2553 ได้เกิดปัญหาเนื่องจากสถานที่ทำงานมีเสียงตังในรอบๆชุมชน จึงเริ่มสร้างโรงงานที่ถนนร่มเกล้าเพื่อดำเนินธุรกิจแบบเดิม จนในปี พ.ศ.2556 ได้ใช้ชื่อ บริษัท ส.ไพบูลย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี คุณ สัณห์ฐิศ โชคไพบูลย์ (บุตรชาย) เข้ามาร่วมบริหารงาน สำหรับสถานที่เดิม ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจในรูปแบบใหม่ ในลักษณะ ซื้อมา-ขายไป(Trading) ในผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ(Air Conditioner) และธุรกิจด้านการใช้พลังงานทดแทน ในรูปความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

     ในอนาคตข้างหน้าพลังงานทดแทนจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตความร้อน (Solar Collector) หรือ ผลิตไฟฟ้า(Solar Cell) มากขึ้น